ПРАВИЛНИК за провеждане на тренировките в Таекуондо клуб Самсон – 40 СУ „Луи Пастьор“

 

Цел: Да се регламентират правилата и задълженията на трениращите за безопасно протичане на тренировъчния процес:

ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ

 1. Задължително е внасянето на таксата за обучение в последната седмица на предходния месец. При невъзможност за плащане на таксата навреме, треньорът трябва да бъде уведомен.
 2. Ако новопостъпил/трениращ няма възможност да посещава всички тренировки, може да заплаща тренировките си на „индивидуален план“ при единична цена 15лв. на тренировка.
 3. Отсъствията от тренировки по лични причини не се приспадат от месечната такса.
 4. Двама трениращи от едно семейство плащат такса в размер на 170лв., трима – в размер на 240лв., а четирима –  270лв.

5. Ако трениращият отсъства по здравословни причини, има възможност да отработи до 4 тренировки в някоя от другите групи на клуб Самсон.
6. До една тренировка след крайния срок (при невнесена такса) трениращият губи право да посещава тренировки. Може да възстанови това право, след като плати задълженията си.

7.Тренировъчни такси:

Във всички зали, цената за занимание е 15лв./тренировка.
Създали сме възможност за използването на месечни пакети.
Пакет “Standart”: 90лв/месечно – включва тренировки за съответния месец в определените дни за тренировки. (понеделник, сряда и петък)
Пакет „Bonus training”: 120лв/месечно – Трениращият има право да посещава тренировъчните занимания и в двете групи за деня. Извън пакета, допълнителните тренировки се заплащат по 10лв на занимание.
Пакет „Advanced training”: 150лв/месечно – Трениращият има право да тренира във всичките зали и часове за тренировки на клуб Самсон.
*възможно е цените на месечните пакети да варират в различните зали, в зависимост от броя на тренировките и продължителността на заниманията.

8.Ако новозаписано дете се включи в тренировки след средата на месеца, заплаща по 10лв./тренировка до края на месеца, а след това преминава на редовна такса.
*когато в месеца тренировките са повече от 12, не се заплаща допълнително. При по-малък брой тренировки (11,10 или по-малко, поради ваканции и празници), не се заплаща по-малка такса.
При желание, трениращият може да избере варианта за единични тренировки.

9. Месечната такса включва тренировките за конкретния месец, а не определен брой тренировки.
При желание на клиента, може да се заплаща на единична трениоровка на цена 15лв.

10. Административна такса /10лв./ – начислява се върху таксите участие за състезания и картотека.

11. Трениращ е записан за състезание или изпит, когато заплати таксата за съответното събитие.
Имайте предвид, че таксите за състезания се заплащат предварително и не се възстановяват при неявяване на турнира.
При всички турнири има т.нар. „кантар“. Това е официалното измерване на килограмите на всеки състезател, за да се провери дали влиза в заявената за него категория. При неуспех състезателя да влезе в категорията си, организаторите на турнира налагат допълнителна такса за смяна на категория – 30лв. Кантарът се провежда в деня преди състезанието.

II. ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛАТА

1.Системни закъснения за тренировки не се допускат, освен в случаите, когато те са уговорени предварително с треньора.

 1. В залата трениращите трябва да бъдат боси и да носят добок (кимоно). Под добока може да се носи бяла тениска, когато е студено. За момичетата е задължително носенето на бяла тениска под добока. Не се допускат до участие в тренировъчния процес трениращи с обици, ключове, часовници и всякакъв вид накити по тялото. При повечето занимания те представляват опасност за самия трениращ, както и за другите трениращи.
 2. Преди началото на тренировката, дългата коса трябва да бъде вързана или вплетена в плитка. Не се разрешава игра със спусната или прихваната само с диадема коса.

4.В залата разпорежда единствено и само треньорът. Неговата дума е закон. Това осигурява:

4.1 Безопасност по време на тренировки.

4.2 Ефективно усвояване на техниките.

4.3 Дисциплина, която сама по себе си е част от тренировката.

5.Всеки трениращ трябва да спазва стриктно и внимателно дадените указания при изпълнение на дадено упражнение(техника). Това е с цел да се намали риска от травми до минимум.

 1. Никой няма право да напуска залата без разрешението на треньора.
 2. Трениращите трябва да се явяват в залата с чисти и изгладени екипи (добоци) за тренировка.
 3. Ползването на мобилни телефони по време на тренировка е разрешено само в спешен случай.
 4. Не се позволява прекъсване на тренировката от външни лица.
 5. Желателно е трениращият да посещава всички тренировки. Отсъствието му занимания нарушава методическото му обучение.
 6. Родители не се допускат в залата за тренировки.

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Клубът гарантира развитие на трениращия при спазване на настоящия правилник и присъствие на трениращите.
 2. За да продължи тренировки, трениращият (или родителите, ако е под 18г.) трябва да подпише онлайн или физически съгласието си с клубните правила.
 3. Желателно е трениращите:

3.1 Да не се хранят най-малко един час преди тренировка

3.2 Трениращият и неговите родители са длъжни да уведомят инструктора при заболявания, които носят риск за детето, също така за възникнали в последствие заболявания.

 1. Треньорът е длъжен да запознае всеки новодошъл с правилата за провеждане на тренировките.
 2. При неизпълнение на гореспоменатия правилник, отговорност за последиците носи нарушителят.
 3. Родителите трябва да попълват база данните на клуба с точна информация за себе си и своите деца.

7.Ръководството на клуба не носи отговорност за травми и инциденти, които не са свързани с тренировъчния процес, случили се преди, по време и след края на тренировката.

8. Таекуондо е рисков боен спорт. Вероятността да настъпят травми е сведена до минимум, благодарение на предпазната екипировка, но все пак съществува възможност от получаване на контузии.

9. Разрешено е да се тренира с екипировка, закупена само от клуба.

10. Всички трениращи се картотекират към Българска Федерация по Таекуондо – стил WT.

11. При настъпването на извънредна епидемична обстановка, която не позволява тренировки на картотекирани спортисти, в която попадаме ние, ще бъдат организирани онлайн тренировки до края на съответния месец и ще бъдете информирани за по-нататъчното развитие и планове за провеждането на занимания.

12. По време на състезания, изпити за колани и тренировки понякога се прави фото и видео занемане, като материалите се използват за спомен и за социалните мрежи на клуба. Ако някой не е съгласен детето му да участва в заснемане на снимки и видео, молим да изпрати имейл на taekwondo.samson@gmail.com и да напише две имена на детето и от коя зала е, за да не го включваме в снимките.

13. Ако трениращ няма възможност да посети занимание, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО треньора трябва да бъде информиран !

14. В края на заниманието, ученика си тръгва само когато родителя пристигне и съобщи, че взима детето !